Presencia de Castelao na Academia: textos inéditos e outras páxinas

Presencia de Castelao na Academia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-20-6

Número de depósito legal (17)

VG. 984-1999

Data de publicación (11)

1999

Autores/as

Xesús Alonso Montero
Editor/a literario/a

Resumo

Ao se cumprir neste ano 2000 o cincuentenario do pasamento de Castelao, a Real Academia Galega non podía quedar á marxe da conmemoración. O que a Academia quere ofrecer neste volume conmemorativo, preparado axeitadamente por Alonso Montero, é o que Castelao significou como membro numerario da institución. Alonso Montero conta neste volume lembratorio o breve espazo de pouco máis de dous anos que lle foi dado a Castelao para manter a súa presenza física nas reunións da Academia. Mais, por razóns que nestas páxinas se explican, non se declarou vacante a cadeira mentres viviu.

 

Contido

 • Limiar. Significado desta homenaxe
  Francisco Fernández del Riego
 • Cronoloxía. Castelao na Academia / a Academia e Castelao
 • A Academia e Castelao en tempos menesterosos (1936-1975): Presencias, honras, problemas
  • Castelao non causa baixa na Academia (1936-1950)
  • A necrolóxica oficial de Castelao asinada por R.O.P. (sic) en 1950
  • A sucesión de Castelao: Antonio Faguas (1951, 1956)
  • Castelao na Academia na era de Sebastián Martínez-Risco (1960-1977)
 • Primeira parte. Traballos académicos
  • Castelao R. O. P.
   Ramón Otero Pedrayo
  • [‘Laudatio’ de Castelao]
   Antonio Fraguas Fraguas
  • [Resposta ó discurso de Antonio Fraguas]
   Ramón Otero Pedrayo
  • [Resposta ó discurso de Ánxel Fole]
   Sebastián Martínez-Risco
  • [Resposta ó discurso de Marino Dónega]
   Ramón Piñeiro
 • Segunda parte. Coroa literaria: dezaseis poemas para Castelao e un relato poético en prosa
  • Pintores d’almas
   Eladio Rodríguez González
  • Denantes de que el fale...
   Ramón Cabanillas
  • Via-crucis
   Ramón Cabanillas
  • [Irmán Daniel]
   Ramón Cabanillas
  • ¡Eu non quería aló quedar, mi madre!
   Aquilino Iglesia Alvariño
  • Himno a Castelao
   Eduardo Blanco-Amor
  • Cando ti volvas
   Valentín Paz-Andrade
  • Ti que cruzache o mar
   Sebastián Martínez-Risco
  • Castelao
   Aquilino Iglesia Alvariño
  • [¡Ai, romaxe aquel!]
   Rafael Dieste
  • Encontro
   Sebastián Risco
  • Irmán Daniel, non volvas
   Xosé Luís Franco Grande
  • Agarda
   Salvador García-Bodaño
  • As maus dos cegos
   Luz Pozo Garza
  • Ode sin pranto ás cinzas resgatadas
   Valentín Paz-Andrade
  • Na banda do desterro
   Luz Pozo Garza
  • Terra de matute para Castelao
   Emilio Álvarez Blázquez
 • Notas bibliográficas
 • Apéndices
  • Facsímiles
   • Manuscrito autógrafo de “O retrato” de Castelao
   • Manuscrito autógrafo de Arte e galeguismo de Castelao
   • Antonio Fraguas proposto como numerario (12-II-1951)
   • Tres cadros de Castelao para a Academia (1963)
  • Iconografía na Academia

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.