A poesía medieval galega vista desde os relanzos derradeiros do século XX

A poesía medieval galega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-22-2

Número de depósito legal (17)

VG. 728-2000

Data de publicación (11)

2000

Autores/as

Xosé Luís Méndez Ferrín
Autor/a
Ramón Lorenzo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción pública polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Méndez Ferrín e resposta do excelentísimo señor don Ramón Lorenzo Vázquez.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 30 de setembro de 2000 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.