Álbum Literario da Asociación Iniciadora y Protectora da Real Academia Galega da Habana: 1907

Album Literario

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-95322-88-9

Número de depósito legal (17)

C. 934-2001

Data de publicación (11)

2001

Autores/as

Universidade da Coruña
Editor/a
Real Academia Galega
Editor/a
Xosé María Dobarro Paz
Editor/a literario/a

Resumo

O presente Álbum Científico-Artístico-Literario −así lle chaman os seus promotores, entre os cales figura José Fontenla Leal− non chegou nunca a imprimirse. A súa publicación estaba destinada a conseguir diñeiro coa súa venda para saldar a débeda contraída con dous membros da Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega na Habana (García Mon e Cándido Mugía) que adiantaran cartos para a constitución da Academia.

Unha parte importante das súas páxinas de 1907 (manuscritas unhas, impresas outras), foron doadas á Academia por Xosé Rubinos, o último presidente da Iniciadora. Ofrecelas hoxe ao público é algo que comprace á Academia.

 

Contido

 • Limiar para unhas páxinas galego-cubanas
  Xesús Alonso Montero
 • Noticia dun álbum
  Xosé María Dobarro Paz
 • Álbum literario 1907
  • A nuestros conterráneos
   José Fontenla, Jesús Peynó, José Lombardero e José A. Fernández
  • Por Galicia
   Secundino Baños
  • Sísifo eterno. De mi Album
   Waldo A. Ínsua
  • A-un hórreo (Fragmento)
   Manuel Amor Meilán
  • Lengua o dialecto?
   A. Amor Ruibal
  • Gemeos
   Manuel Banet Fontenla
  • A miña romaxe
   Juan Barcia Caballero
  • Himno á Galicia
   Eugenio Carré
  • Problema
   Eugenio Carré Aldao
  • La Solidaridad Gallega
   Manuel Casás
  • Iglesias gallegas. Sta. Maria de Castrelos
   Ángel del Castillo López
  • Estado actual do jodaismo
   Benito F. Alonso
  • El caciquismo
   J. Fernández Merino
  • Las Razas de Galicia
   Dr. García Mon
  • Alto ejemplo
   Ldo. José G. Garriga
  • [Certo sei que, si falta lle fixera,]
   G. Justo Castro
  • [Puede creerse que los hombres...]
   Ldo. José López
  • [Me siento gallego...]
   Eugenio López Freigeiro
  • [Yo no sé si eres indigena...]
   Eugenio López Freigeiro
  • Soy gallego
   Plácido Lugrís
  • Adiante! (Himno á Galicia)
   M. Lugrís Freire
  • Himno á Galicia
   E. Martelo
  • Lestrobe
   A. Martínez Salazar
  • Luz redentora (Cantiga rexionalista)
   Alfredo Nan de Allariz
  • Lied (Traducción do alemán de Heine)
   Xan de Ningures
  • Del alma gallega
   Dr. Fernando Ortiz
  • Galicia
   Emilio Pereiro Quiroga
  • Paráfrases d’o Salmo 103 de David segun o orixinal hebreo
   José Pérez Ballesteros
  • María Castaña
   J. Peynó
  • [Fillo cativo da gándra]
   Eduardo Pondal
  • Fame honrada
   Jesus Rodríguez López
  • Perseveremos
   Bernardino Rodríguez Paris
  • Todo pol-a patria
   Galo Salinas Rodríguez
  • A labor da traza
   Galo Salinas Rodríguez
  • ¿Mañana?
   Dr. Enrique Sarmiento
  • Contraste
   Luciano Tato
  • Pol-a Pátria
   Francisco Tettamancy
  • Himno á Galicia
   Florencio Vaamonde
  • Fernando de Xinzo (Poema inédito)
   Florencio Vaamonde
  • La gallega
   Javier Valcarce
  • El regionalismo
   Javier Valcarce
  • Arte y técnica
   Indalecio Varela Lenzano
  • La mujer gallega
   Mercedes Vieito Bouza
  • Para Galicia
   Eduardo Vincenti

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.