Propostas da Real Academia Galega ó goberno e mais ó Parlamento de Galicia: aprobadas na sesión plenaria de 8 de setembro de 2001

Propostas da Real Academia Galega ó goberno

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 1013-2002

Data de publicación (11)

2002

Autores/as

Real Academia Galega
Autor/a

Resumo

A Real Academia Galega quere lembrarlles algunhas urxencias que a lingua presenta a aquelas persoas que aspiran a asumir a máxima responsabilidade de goberno en Galicia. Non é obxecto deste breve comunicado un pormenorizado estudo da situación, senón só sinalar algunhas necesidades inaprazables.

Na seguridade de que a todos nos anima o sentimento sincero de garantirlle á nosa lingua as mil primaveras que soñou Cunqueiro, esta Academia quere enfocar algúns problemas que están pexando innecesariamente o seu avance.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.