Sobre a literatura galega: un achegamento subxetivo

Sobre a literatura galega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-34-6

Número de depósito legal (17)

VG. 1033-2002

Data de publicación (11)

2002

Autores/as

Camilo Gonsar
Autor/a
Xosé Luís Franco Grande
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Camilo González Suárez-Llanos e resposta do excelentísimo señor don Xosé Luís Franco Grande.

O solemne acto académico celebrouse o 14 de decembro de 2002 no Salón de Actos da Real Academia Galega. O escritor e profesor, máis coñecido polo seu nome literario de Camilo Gonsar, expuxo na súa conferencia a súa visión persoal do sistema literario galego no século XX.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.