Variedade e diversidade da lingua: algunhas reflexións sobre cambio, variación e galego estándar

Variedade e diversidade da lingua

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-87987-36-2

Número de depósito legal (17)

VG. 598-2003

Data de publicación (11)

2003

Autores/as

Rosario Álvarez Blanco
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción pola ilustrísima señora dona Rosario Álvarez Blanco e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina Fernández.

O solemne acto académico celebrouse o 6 de xuño de 2003 no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Xeografía e Historia. Na súa conferencia, a filóloga e profesora falou sobre os procesos de cambio lingüístico, centrándose no caso do galego e na súa estandarización.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.