La obra del doctor Juan Francisco de Castro Fernández en la cultura gallega del siglo XVIII: sus discursos críticos sobre las leyes

La obra del doctor Juan Francisco de Castro Fernández

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2005

Autores/as

Antonio Gil Merino
Autor/a
Enrique Chao Espina
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Gil Merino e resposta do excelentísimo señor don Enrique Chao Espina.

O solemne acto académico celebrouse o 13 de decembro de 1975 no Pazo Municipal da Coruña. O historiador e arquiveiro falou na súa conferencia da figura do sacerdote ilustrado lugués Juan Francisco de Castro, centrándose nas súas obras relativas ao dereito.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.