Emilia Pardo Bazán: el periodismo

Emilia Pardo Bazán: el periodismo

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-69-4

Número de depósito legal (17)

C. 1301-2006

Data de publicación (11)

2007

Autores/as

Real Academia Galega
Editor/a
José Manuel González Herrán
Editor/a literario/a
Cristina Patiño Eirín
Editor/a literario/a
Ermitas Penas Varela
Editor/a literario/a

Resumo

Entre os días 3 e 6 de outubro do ano 2006 celebrouse a terceira edición do Simposio Emilia Pardo Bazán, esta vez dedicado á relación entre a escritora e o periodismo.

Ao longo das tres xornadas, rn nutrido grupo de especialistas e de novos investigadores falaron da prensa en tempos de dona Emilia, estableceron a relación entre a autora coruñesa e algúns dos xornais e revistas máis relevantes da época, profundaron na súa concepción de periodista e internáronse nos xéneros que a levarían a ser unha das mulleres con máis presenza na prensa de finais do século XIX e principios do XX. Así mesmo, tamén se debateron os novos rumbos que debe tomar a investigación.

Este volume que agora presentamos, recolle os textos dos relatorios e comunicacións desta edición do Simposio.

Contido:

Limiar
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Presentación
Mauro Varela Pérez

Presentación
José Manuel González Herrán

Relatorios

 • Literatura y prensa periódica en España en tiempos de Pardo Bazán (1866-1921)
  Cecilio Alonso
 • A prensa periódica en Galicia nos tempos da Pardo Bazán
  Marcos Valcárcel
 • El canon periodístico de Emilia Pardo Bazán
  Eduardo Ruiz-Ocaña Dueñas
 • Emilia Pardo Bazán y el debate entre La Fe y El Siglo Futuro
  Xosé Ramón Barreiro Fernández e Patricia Carballal Miñán
 • Un rosal allí. Deixis y periodismo: Emilia Pardo Bazán y el Diario de la Marina
  Cristina Patiño Eirín
 • Discurso literario y discurso periodístico en Emilia Pardo Bazán
  José M.ª Paz Gago
 • Las publicaciones de Emilia Pardo Bazán en El Heraldo Gallego: La forja de su personalidad literaria
  Marisa Sotelo Vázquez
 • Emilia Pardo Bazán revistera de salones: datos para una historia de la crónica de sociedad
  Ángeles Ezama Gil
 • El periodismo, según Pereda
  Salvador García Castañeda
 • Clarín periodista: lo épico y lo lírico en una escritura fragmentaria
  Yvan Lissorgues

Comunicacións

 • Emilia Pardo Bazán en La Voz de Galicia (1882-1901)
  Silvia Carballido Reboredo
 • Emilia Pardo Bazán en las hemerotecas de la provincia de Lugo
  Mar Novo Díaz
 • Emilia Pardo Bazán, periodista y viajera. Las crónicas de la Exposición Universal (1889)
  Noemí Carrasco
 • El Descubrimiento de América en el Nuevo Teatro Crítico de Emilia Pardo Bazán
  Rocío Charques Gámez
 • Conciencia literaria y conciencia de periodista en Emilia Pardo Bazán
  Santiago Díaz Lage

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.