Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo

Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo

Descargas

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-71-7

Número de depósito legal (17)

C. 2327-2008

Data de publicación (11)

2008

Autores/as

Real Academia Galega
Editor/a
José Manuel González Herrán
Editor/a literario/a
Cristina Patiño Eirín
Editor/a literario/a
Ermitas Penas Varela
Editor/a literario/a

Resumo

Dende o ano 2004 a Casa-Museo Emilia Pardo Bazán puxo en marcha unha nova iniciativa: a creación dun Simposio, de periodicidade anual, onde se desen cita tanto recoñecidos estudosos como novos investigadores interesados na vida e na obra da autora de Los pazos de Ulloa. Durante catro anos as celebracións do simposio foron organizándose respecto a diferentes temas, relacionados sempre coas múltiples facetas literarias da escritora coruñesa. O volume que agora presentamos compila, pois, as colaboracións presentadas na edición do ano 2007, na que tivo lugar IV Simposio, titulado Emilia Pardo Bazán y las artes del espectáculo.

Contidos

Limiar
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Presentación
Mauro Varela Pérez

Presentación
José Manuel González Herrán

I. Emilia Pardo Bazán e o cine: as novelas

 • La muda narración. Cine y literatura en Emilia Pardo Bazán
  José María Paz Gago
 • Duelo y melancolía. Emilia Pardo Bazán en el cine de la posguerra española
  José Luis Castro de Paz

II. Emilia Pardo Bazán e o cine: os contos

 • “El lndulto”, un cuento de Emilia Pardo Bazán y la lectura fílmica de Sáenz de Heredia
  Carmen Becerra
 • Pilar Miró adapta a la televisión un cuento de Emilia Pardo Bazán: de “Por el arte” (1891) a Ópera en Marineda (1974)
  José Manuel González Herrán
 • Una lectura cinematográfica del cuento “El Puño” de E. Pardo Bazán
  Jesús Filqueira Ganzo e Francisca García Jáñéz
 • Emilia Pardo Bazán y los cuentos: búsqueda de una estructura cinematográfica
  Alberta Passeri

III. Los Pazos de Ulloa, en televisión

 • Pazos en el tiempo
  Gonzalo Suárez
 • El personaje Perucho en la serie Los Pazos de Ulloa, de Gonzalo Suárez
  Manuel Pousa Castelo
 • Literatura e televisión: modelos, sumisións e disidencias. O caso de Los Pazos de Ulloa, de Gonzalo Suárez
  José Manuel Sande

IV. Pardo Bazán, o teatro e a ópera

 • Emilia Pardo Bazán: su teatro, sus críticos y su público
  Salvador García Castañeda
 • Una espectadora de teatro llamada Emilia Pardo Bazán
  Ángeles Quesada Novás
 • Trashumancias de Talía: actores y actrices según Emilia Pardo Bazán
  Cristina Patiño Eirín
 • Emilia Pardo Bazán y los espectáculos populares
  Patricia Carballal Miñán
 • Relecturas feministas del modernismo: las óperas de Wagner y Strauss y el teatro de Wilde en Dulce Dueño, de Emilia Pardo Bazán
  Carmen Pereira-Muro

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.