"O resplandor primeiro": estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz

O resplandor primeiro

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-87-8

Número de depósito legal (17)

OU. 222-2013

Data de publicación (11)

2013

Autores/as

Fausto Galdo
Autor/a
Emilio Xosé Ínsua López
Autor/a
Henrique Monteagudo
Autor/a
Luís Caparrós Esperante
Autor/a
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Autor/a

Resumo

Un día retornou á nosa Terra un mozo galego que viña de Europa. Era un poeta do seu tempo, romántico e liberal. Quizais se chamase Nicomedes Pastor Díaz. E de súpeto descubriu na fala labrega e mariñeira do seu país un xeito insuperable de expresión literaria. Aquel día rompeuse o silencio literario de Galiza. Despois naceron, Rosalía, Curros, Pondal.
                       Castelao, Sempre en Galiza.

 

Índice

Limiar.
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Presentación.
Xosé Luís Méndez Ferrín

Nicomedes Pastor Díaz: a súa relación con Viveiro.
Fausto Galdo

Encadramento e singularidade de Nicomedes Pastor Díaz na literatura galega do seu tempo.
Emilio Xosé Ínsua López

A "Alborada" e a "Égloga de Belmiro e Benigno". Edición.
Henrique Monteagudo

Díaz Corbelle contra Nicomedes Pastor.
Luís Caparrós Esperante

O pensamento político de Nicomedes Pastor Díaz Corbelle.
Xosé Ramón Barreiro Fernández

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.