Vocabulario multilingüe de acuicultura: galego, español, inglés, francés, portugués

Vocabulario multilingüe de acuicultura

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-453-3316-X

Número de depósito legal (17)

C. 683-2002

Data de publicación (11)

2002

Autores/as

Fernando Lahuerta Mouriño; Francisco X. Vázquez Álvarez; Xosé L. Rodríguez Villanueva; Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega; Centro Ramón Piñeiro; Xunta de Galicia

Resumo

Galicia ocupa un lugar pioneiro na investigación e no desenvolvemento da acuicultura, de aí a oportunidade e a utilidade deste Vocabulario de acuicultura, que vai constituír un instrumento importante, dado o seu carácter plurilingüe, para facilitar a comunicación científica, técnica e comercial con outros países nas actividades que teñan que ver co cultivo de especies acuáticas.

Esta obra está concibida como un texto de referencia terminolóxica para biólogos e técnicos en acuicultura, pero tamén para administradores, economistas e lexisladores. Cada termo preséntase en galego, español, inglés, francés e portugués, tendo un índice alfabético que permite unha busca rápida no texto. Cando se trata de organismos acuáticos inclúese tamén a denominación científica da especie.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.