Resposta ao discurso La arquitectura cristiana prerrománica en Galicia (siglos V al XI)

Resposta ao discurso

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2014

Autores/as

Fernando Martínez Morás
Autor/a

Resumo

Resposta lida no acto de recepción do ilustrísimo señor don Ángel del Castillo López polo excelentísimo señor don Fernando Martínez-Morás.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o 18 de marzo de 1927 no Salón de Actos da Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesáns da Coruña.

Na presente edición só ofrecemos a resposta ao discurso de ingreso de Ángel del Castillo, por non dispoñermos do texto orixinal do autor.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.