Significante y significado. Linguaxe e arquitectura

Significante y significado

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 2349-2015

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Andrés Fernández-Albalat
Autor/a
Carlos Casares
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Andrés Fernández-Albalat Lois e resposta do excelentísimo señor don Carlos Casares Mouriño.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 28 de maio de 1999 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.