Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro

Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-95-3

Número de depósito legal (17)

C. 1711-2015

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Basilio Losada
Autor/a
Xesús Alonso Montero
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Basilio Losada Castro e resposta do excelentísimo señor don Xesús Alonso Montero.

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de outubro de 2015 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.