Los músicos del Pórtico de la Gloria

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1952

Autores/as

Antonio Iglesias Vilarelle
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antonio Iglesias Vilarelle e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico celebrouse o 29 de decembro de 1951 no paraninfo do Instituto Nacional de Ensino Medio de Pontevedra. O volume, publicado como separata da publicación El Museo de Pontevedra, inclúe varias imaxes do Pórtico da Gloria.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.