A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao: Os dous de sempre

A resignación e maila rebeldía na novela de Castelao

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Marino Dónega
Autor/a
Ramón Piñeiro
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Marino Dónega Rozas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Piñeiro López.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 3 de novembro de 1973 no Salón Capitular do Pazo Municipal da Coruña.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.