Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer

Personalidad y obra del historiador D. Mauro Luzón de Castelló y Ferrer

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Xesús Ferro Couselo
Autor/a
Florentino López Cuevillas
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xesús Ferro Couselo e resposta do excelentísimo señor don Florentino López Cuevillas.

O solemne acto académico celebrouse o 16 de setembro de 1951 no refectorio do mosteiro de San Rosendo de Celanova. Na súa alocución o historiador trazou o perfil biográfico do celanovés Mauro Luzón (1567-1612).

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.