Pondal e a súa obra

Pondal e a súa obra

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Evaristo Martelo Paumán
Autor/a
Uxío Carré Aldao
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Evaristo Martelo Paumán e resposta do excelentísimo señor don Uxío Carré Aldao.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 16 de xuño de 1921 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.