Poesía: coñecimento da realidade

Poesía coñecimento da realidade

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

Eduardo Moreiras Collazo
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Eduardo Moreiras Collazo e resposta do excelentísimo señor don Francisco Fernández del Riego.

O solemne acto académico celebrouse o 28 de xaneiro de 1978 no Salón de Actos da Caixa de Aforros da Coruña. Na súa conferencia o autor fala da relevancia filosófica da poesía como reflexo da realidade.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.