El renacimiento de la literatura regional

El renacimiento de la literatura regional

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Autores/as

José Antonio Parga Sanjurjo
Autor/a
Manuel Murguía
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don José Antonio Parga Sanjurjo e resposta do excelentísimo señor don Manuel Murguía.

O solemne acto académico celebrouse o 28 de setembro de 1907 no Salón de Actos do Concello de Lugo. Na súa alocución o maxistrado de orixe asturiana falou da literatura galega do rexurdimento.

A presente edición elaborouse a partir dos manuscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.