Rosalía de Castro, precursora da fala

Rosalía de Castro, precursora da fala

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Data de publicación da versión impresa (19)

1972

Autores/as

Victoriano Taibo
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Victoriano Taibo García e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 15 de outubro de 1948 no Salón de Actos do Pazo Muncipal da Coruña.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1972 pola Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.