A xeración do 16

A xeración do 16

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2015

Data de publicación da versión impresa (19)

1977

Autores/as

Ramón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Cabanillas
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Cabanillas Enríquez.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 16 de xuño de 1951 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1977 pola Real Academia Galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.