O teatro nas Irmandades da Fala

O teatro nas Irmandades da Fala

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-97-7

Número de depósito legal (17)

C. 1307-2016

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Laura Tato Fontaíña
Editor/a literario/a

Resumo

Esta antoloxía pretende achegar a un público o máis amplo posíbel as obras máis representativas do teatro escrito, e representado, polas Irmandades da Fala no período comprendido entre a creación do Conservatorio de Arte Galega, en 1919, até que, en setembro de 1923, a ditadura do Xeneral Primo de Rivera acabou con todos os grupos de teatro galego que non estivesen vinculados aos coros populares afíns ao novo réxime político. Consonte isto, seleccionáronse obras dos autores máis representativos das dúas tendencias que entraron en conflito cando, desde as Irmandades, se intentou anovar e modernizar o teatro. Dunha banda, Antón Villar Ponte e Xaime Quintanilla representan o sector máis avanzado e europeísta. Da outra banda, Leandro Carré capitaneou a facción que consideraba suficiente a formación de amadores dos grupos da época, estaba satisfeita coa dramaturxia do realismo decimonónico e unicamente admitía a renovación temática. Por último, a única obra dramática de Gonzalo López Abente subiu á escena un tema absolutamente novo, a defensa da igualdade de dereitos para as mulleres e non podía faltar nesta selección.

Índice

Laura Tato Fontaíña: "Novo teatro para un tempo novo"

Xaime Quintanilla: Donosiña

Antón Vilar Ponte: Entre dous abismos

Gozalo López Abrente: María Rosa

Leandro Carré Alvarellos: Un caso compricado

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.