Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía

Tempo das Irmandades. Antoloxía de poesía

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-87987-98-4

Número de depósito legal (17)

C. 2073-2016

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Xosé Ramón Pena
Editor/a literario/a

Resumo

A organización dos materiais desta antoloxía orientouse arredor do proceso das diferentes respostas que os diferentes autores viñeron dar ao chamamento de renovación e posta ao día da nosa literatura lanzado desde os sectores máis dinámicos das Irmandades da Fala.

Así pois, a organización vén xirar arredor deses tres (catro) eixes fundamentais:

– Representantes da dirección tradicionalista: e de aí os nomes de Noriega Varela e Crecente Vega.
– “Estética nacional”: desde logo, Ramón Cabanillas ocupa a maior parte desta opción; ao seu lado xorden os nomes de Gonzalo López Abente e Victoriano Taibo.
– “Vangarda enxebre”: Luís Amado Carballo, pero tamén Euxenio Montes, Manuel Luís Acuña, Eduardo Blanco Amor e Xosé Otero Espasandín conforman o conxunto.
– “Vangarda rupturista”: con certeza, Manuel Antonio; canda del, Álvaro Cunqueiro e Federico García Lorca.

Dous autores de máis complexa adscrición –Roberto Blanco Torres e Fermín Bouza Brey– completan a nosa selección: unha escolma representativa das principais direccións polas que transitou a poesía galega no tempo das Irmandades e que perduran no tempo para conformaren un apartado esencial no patrimonio das nosas letras.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.