Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968

Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2016

Autores/as

Xulio F. Ogando Vázquez
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xulio Francisco Ogando Vázquez e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 18 de abril de 1980 no Paraninfo do Instituto Otero Pedrayo, en Ourense. O académico analiza na súa alocución o Onomástico etimológico de la lengua gallega do Padre Sarmiento, a Gramática gallega de Juan Antonio Saco Arce, e a tradución á nosa lingua do Misal.

A presente edición elaborouse a partir dos mecanoscritos orixinais custodiados no Arquivo da Real Academia Galega e da edición publicada pola Xunta de Galicia no ano 1980.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.