Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico

Valores históricos y estéticos que intervienen en la formación del arte románico

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2018

Autores/as

Manuel Chamoso Lamas
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel Chamoso Lamas e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo. O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 26 de maio de 1956 no Salón de Sesións do Pazo Municipal da Coruña.

Na súa conferencia o arqueólogo ourensán tratou sobre a orixe da arquitectura románica na Europa da Alta Idade Media e a súa consolidación nos séculos posteriores.

A presente edición elaborouse a partir do mecanoscrito orixinal custodiado no Arquivo da Real Academia Galega.

 

Xunta de Galicia          Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Deputación da Coruña          Deputación de Lugo

Deputación de Ourense          Deputación ed Pontevedra

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.