Los músicos del Pórtico de la Gloria

Los músicos del Pórtico de la Gloria

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2018

Autores/as

Manuel Iglesias Vilarelle
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo excelentísimo señor don Antonio Iglesias Vilarelle e resposta do excelentísimo señor don Xosé Filgueira Valverde.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 29 de decembro de 1951 no paraninfo do Instituto Nacional de Ensino Medio de Pontevedra.

A presente edición elaborouse a partir da orixinal publicada no ano 1952 en El Museo de Pontevedra, 25-26 (vol. VII), [35]-68.

 

Xunta de Galicia          Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Deputación da Coruña          Deputación de Lugo

Deputación de Ourense          Deputación ed Pontevedra

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.