Humorismo, dibuxo humorístico, caricatura: conferencia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 228-1961

Data de publicación (11)

1961

Autores/as

Alfonso R. Castelao
Autor/a

Resumo

En marzo de 1920 Alfonso DR Castelao inaugurou na Coruña unha mostra das ilustracións do seu álbum Nós. Nese acto impartiu a conferencia recollida neste volume, que aparecera nese mes na publicación A Nosa Terra, mais de xeito incompleto, fanada e sen as ilustracións que o acompañan.

A Real Academia Galega conserva nos seus arquivos, por doazón xenerosa de Ramón Villar Ponte, o manuscrito desta conferencia. O texto inclúe a base do relato Un ollo de vidro, que aparecería publicado en 1922 da man da editorial Céltiga.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.