La mitología del agua en el noroeste hispánico

La mitología del agua en el noroeste hispánico

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición dixital

Data de publicación (11)

2019

Autores/as

Fermín Bouza-Brey Trillo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Fermín Bouza-Brey Trillo

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen contestou en nome da Institución o presidente, Manuel Casás.

Os académicos que ingresaron nesta cerimonia foron:
     - Fermín Bouza-Brey Trillo
     - Salustiano Portela Pazos
     - Manuel Vázquez Seijas
     - Atanasio López
     - Samuel Eiján
     - Gonzalo López Abente
     - Jesús Carro García
     - Aureliano Pardo Villar
     - José Baldomir
     - Antonio Couceiro Freijomil
     - Francisco Vales Villamarín
     - Celestino Sánchez Rivera
     - Gonzalo Brañas Fernández
     - Ramón María Aller Ulloa
     - Fernando Cortés Bugía
     - Paulino Pedret Casado
     - Xosé Fernando Filgueira Valverde
     - Florentino López Cuevillas
     - Rafael González Villar

A presente edición elaborouse a partir da edición orixinal publicada no ano 1973.

 

Logo Xunta de Galicia     Logo Ministerio

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.