A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán: Antoloxía de textos

A literatura galega na ollada de Emilia Pardo Bazán

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-03-0

Número de depósito legal (17)

C. 1045-2020

Data de publicación (11)

2020

Autores/as

Emilia Pardo Bazán
Autor/a
Manuel González Prieto
Editor/a literario/a

Resumo

O presente traballo é unha colectánea moi significativa de artigos da Pardo Bazán sobre as letras galegas, nomeadamente as do XIX. Boa parte delas tómaas o noso antólogo do libro De mi tierra (1888) ou das páxinas da Revista de Galicia, dirixida pola propia dona Emilia. Outros foron publicados en revistas e xornais pouco accesibles (La Ilustración Artística, Diario de la Marina, La Nación, El Noroeste…). Certamente, os artigos que González Prieto nos ofrece -algúns pouco frecuentados- permítennos coñecer, no esencial, o que dona Emilia pensaba do rexurdir literario de Galicia.

Os textos reproducidos, gran parte moi pouco coñecidos, son unha invitación para que nos asomemos con interese a esa parcela da obra literaria de dona Emilia na que esta intelectual galega produciu páxinas moi intelixentes sobre as letras galegas do XIX e comezos do XX.

 

Logo Xunta de Galicia     Logo Ministerio

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.