A terra e a poesía de Pondal

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1965

Autores/as

Gonzalo López Abente
Autor/a

Resumo

Discurso de ingreso como membro de número da Real Academia Galega do ilustrísimo señor don Gonzalo López Abente.

O 27 de xullo de 1941 tivo lugar no Paraninfo da Universidade de Santiago a cerimonia de ingreso de dezanove académicos de número. No acto só se deu lectura ao discurso La mitología del agua en el noroeste hispánico, que pronunciou Fermín Bouza-Brey en nome de todos os recipiendarios e a quen respondeu en nome da Institución, o presidente, Manuel Casás.

Gonzalo López Abente formaba parte deste grupo de académicos. O seu discurso de ingreso na Institución, A terra e a poesía de Pondal, foi publicado pola Real Academia Galega en 1965, ano en que se lle dedicou o Día das Letras Galegas ao poeta de Ponteceso.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.