Iconografía pondaliá

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 74-1965

Data de publicación (11)

1965

Autores/as

Manuel Murguía
Autor/a
Manuel Lugrís Freire
Autor/a

Resumo

Dedicado o Día das Letras Galegas de 1965 a lembrar a obra do egrexio poeta Eduardo Pondal, coidou a Corporación xusto e axeitado recordar tamén a súa figura, reproducindo e espallando a serie de retratos fotográficos que compoñen este libriño. Neles cobran expresión e acento os diversos momentos da vida do esgrevio poeta bergantiñán. A fermosura da alma do "cantor do eido noso" asoma e avivece nidiamente en todas e cada unha das imaxes que forman esta galería iconográfica.

 

Contido:

  • Introito xustificativo
  • Iconografía pondaliá
  • Retratos literarios de Pondal
    1. Eduardo Pondal e a súa obra
      Manuel Murguía
    2. Manuel Lugrís Freire

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.