Nomes de persoa na toponimia de Lalín

Discurso de ingreso  de Gonzalo Navaza.

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-18-4

Número de depósito legal (17)

C 1556-2022

Data de publicación (11)

2022

Autores/as

Gonzalo Navaza
Autor/a
Antón Santamarina
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Gonzalo Navaza Blanco e resposta do excelentísimo señor don Antón Santamarina.

O solemne acto académico en que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 5 de novembro de 2022 no salón de actos da Real Academia Galega.

Navaza fai no seu discurso un percorrido polos topónimos do seu concello natal, Lalín, que teñen a súa orixe nun antropónimo.

 

Concello da Coruña

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.