Ideas, propostas e debates sobre a lingua (1916-1936): 1. Lingua nacional, idioma moderno

Cuberta Anexo BRAG 7

Descargas

Colección

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-13 (15)

978-84-17807-25-2

Número de depósito legal (17)

C. 1748-2023

Data de publicación (11)

2023

Autores/as

Henrique Monteagudo
Editor/a literario/a
Nélida Cosme
Editor/a literario/a

Resumo

As dúas décadas que van de 1916 a 1936 adoitan considerarse unha etapa sobranceira no desenvolvemento da nosa lingua e cultura, que en boa parte foi protagonizado xustamente polas Irmandades da Fala, Nós e o Seminario de Estudos Galegos.

No plano lingüístico, o obxectivo fulcral de toda aquela constelación político-intelectual galeguista foi a resignificación do galego, erguelo da condición dialectal ao status de lingua nacional, distinta ao castelán e irmá do portugués. O que quedou como froito histórico do seu labor foron a modernización e habilitación do galego como lingua de cultura; a súa consagración como lingua oficial no Estatuto de Autonomía e a primeira tentativa institucional da súa codificación.

Damos agora ao prelo en dous volumes unha recompilación de escritos sobre o idioma producidos desde 1916 a 1936. Neste primeiro volume recóllense textos referentes ao status social, cultural e político do galego. No segundo reúnense outros referidos ao seu cultivo e elaboración, con atención especial ás achegas referidas aos problemas do desenvolvemento e fixación do galego escrito.

Índice

Limiar. Henrique Monteagudo

I. O idioma por riba de todo

II. A lingua no ensino e noutros ámbitos

III. A oficialización: Constitución da II República (1931) e Estatuto de Autonomía de Galicia (1932)

  1. Proxecto de Constitución. Artigo 4.º: emendas, debate e redacción definitiva
  2. Proxecto de Estatuto de Autonomía

IV. Referencias bibliográficas

 

Deputación da Coruña          Xunta de Galicia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.