Vals brillante; Improvisación; Elegía; Andantino con variaciones (para piano)

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 229-1965

Data de publicación (11)

1965

Autores/as

Marcial del Adalid
Autor/a

Resumo

As composicións que na presente edición ven a luz corresponden ao fondo de obras de Marcial del Adalid que a Real Academia Galega posúe por doazón xenerosa da filla do insigne músico coruñés, dona María del Adalid Garrido.

O traballo de selección que a Real Academia Galega realizou dános as trinta e dúas páxinas impresas que van a continuación. Poderían ser publicadas algunhas máis pero o importante é dicir que hai un compositor romántico español, da Coruña, chamado Marcial del Adalid que, polo menos en canto ao piano se refire, pode significar algo nesa lagoa que certamente existe canto ao piano do novo romanticismo musical de España. Tempo haberá de volver sobre o tema e de tratar de seguir resucitando aqueloutras páxinas súas que o merezan.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.