Escolma de poesías galegas

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1967

Autores/as

Manuel Curros Enríquez
Autor/a

Resumo

É Curros Enríquez un dos que compoñen a triloxía das primeiras figuras representativas do noso Parnaso rexional galego; quizais o que profundou máis na entraña do pensamento popular, no cerne da carne viva, magoada e dorida, da paisanaxe labrega da campía. Foi por isto un dos máis coñecidos e amados das nosas xentes e así o testemuñou o pobo coruñés, o pobo da Galiza toda, naquela data relembrada do 21 do outono de 1904 cando foi coroado na Coruña como excelso poeta e cando o recibiu ao chegar de Cuba, xa cadáver, e acompañouno deica o cemiterio onde xace durmindo o sono da eternidade no acougo que non atopou na súa vida de acedumes e inquedanzas.

Edición realizada co gallo do Día das Letras Galegas de 1967.

 

Contido

 • No Día das Letras Galegas
  Leandro Carré
 • A Virxe d'o Cristal
 • Saúdo
 • O "Ciprianillo"
 • Unha boda en Einibó
 • Cántiga
 • N'a morte de miña nai
 • Encomenda
 • O último fidalgo
 • Melodia gallega
 • Bibliografía

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.