Antiguallas de Galicia: apuntes acerca del origen e historia del artículo definido gallego-portugués

Antiguallas de Galicia

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Ed. impresa

Data de publicación (11)

1907

Autores/as

Andrés Martínez Salazar
Autor/a

Resumo

Conferencia impartida por Andrés Martínez Salazar na xunta ordinaria da Real Academia Galega o día 3 de xuño de 1907.

Neste texto, subtitulado “Apuntes acerca del origen e historia del artículo definido gallego-portugués”, o director do Arquivo do Reino de Galicia analiza diversos documentos medievais, referíndose a aspectos de campos da gramática, a etimoloxía ou a onomástica. Conta con referencias bibliográficas a diversas publicacións contemporáneas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.