Cincuentenario de Nós: Boletín mensual da cultura galega. Homenaxe da Real Academia Gallega

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1972

Autores/as

Real Academia Galega
Editor/a

Resumo

O volume apareceu como número 145 da revista Nós. Boletín mensual da cultura galega, conmemorativo dos cincuenta anos de vida da publicación. Recolle 35 artigos sobre a revista de autores variados, entre eles algúns que colaboraran nela.

 

Contido

 • Na Soleira
  Sebastián Risco
 • Cincuentenario de Nós
 • Primeira xeira
 • Escritores que en época anterior
 • Nós en América
  Xerardo Álvarez Gallego
 • A revista Nós
  Xesús Bal e Gay
 • Lembranza histórica
  Manuel Bergueiro López
 • Lembranza de Nós
  Francisco Luis Bernárdez
 • Ourense e a revista Nós
  Eduardo Blanco Amor
 • Lembranzas e segredos de Nós e máis eu
  Fermín Bouza Brey
 • No cincuenta aniversario da revista Nós
  Leandro Carré Alvarellos
 • Nós os inadaptados
  Augusto María Casas
 • A chamada de Nós
  Xosé María Castroviejo
 • Saudades de Nós e da Galiza
  Hernani Cidade
 • Compría relembrarse
  Evaristo Correa Calderón
 • Agardando Nós
  Álvaro Cunqueiro
 • ¿Qué queda daquélo?
  Felipe Fernández Armesto
 • Nós nacéu na Cruña
  Xosé Filgueira Valverde
 • Fai medio século, o movimento Nós
  Ánxel Fole Sánchez
 • Lembranza de unha xeneración
  Antonio Fraguas Fraguas
 • Non somente unha relembranza ademirativa
  Avelino Gómez Ledo
 • Un dos periodos máis vivos
  Emilio González López
 • Catro persoeiros do grupo Nós
  Salvador Lorenzana
 • Lembranza
  Urbano Losada Martínez
 • Tense dito de cotío
  Ramón Martínez López
 • 1918: Nós
  Xosé Núñez Búa
 • No suco da revista Nós
  Ramón Otero Pedrayo
 • Prefiguración da Revista
  Valentín Paz Andrade
 • O meu relembro de Nós
  Emilio Pita
 • O índice de Nós
  Xosé Ramón e Fernández Oxea
 • Em torno da revista Nós
  Manuel Rodrigues Lapa
 • Algúns aspeitos de Nós
  Luis Seoane
 • Lembranza dos mortos
  Antonio Taboada Roca
 • Na historia do rexurdir da literatura galega
  Luís Tobío Fernández
 • Recordo inmorredoiro
  Alfonso Vázquez Martínez
 • Índice da revista Nós
  Xosé Ramón e Fernández-Oxea

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.