Rosalía de Castro precursora da fala

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

VG. 184-1972

Data de publicación (11)

1972

Autores/as

Victoriano Taibo
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Victoriano Taibo García e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o día 15 de outubro de 1948 no Salón de Actos do Pazo Municipal da Coruña. Na súa alocución, o mestre compostelán analiza a lingua da poesía rosaliana.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.