Escolma de poesías

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Data de publicación (11)

1973

Autores/as

Manuel Lago González
Autor/a
Xosé Filgueira Valverde
Editor/a literario/a

Resumo

En Lago, máis aínda que noutros escritores e artistas, a obra e o vivir han ser ollados á par. Inda diriamos que nel o home está por riba das súas obras, tendo tanta valía. As mudanzas dos tempos poden ir esmacelando esta ou aquela folla dos seus escritos; o espírito ha perdurar entre nós, mentres Galicia sexa. Á beira de tanto desleigado como medra polos camiños do mundo, el foi espello de afincamento. Dende os días en que "pequeno xunto ao lar corría" polas encostas verdecentes do Cruceiro do Monte, deica o intre mesmo de dar a alma ao Señor, pois as súas derradeiras verbas foron para pedir que os galegos se axuntasen, en ben do seu pobo.

Escolma de textos e introdución biográfica de Manuel Lago González realizadas por Xosé Filgueira Valverde co gallo do Día das Letras Galegas de 1973.

 

Contido

 • Lago González, no Día Das Letras Galegas
  Xosé Filgueira Valverde
 • A vida de Lago González
 • Escolma de poesías
  • O sol da primaveira
  • Fror nova
  • Toxos
  • A miña casiña
  • Galicia
  • A fala gallega
  • De Galicia na bandeira
  • A nai e o fillo
  • Libertade
  • Xan Gallego
  • A loita pol-a patria
  • Alburgueiro
  • Quérovos moito
  • O fol de Brais
  • Aires do miño san Campio
  • O derradeiro celta
  • O poeta vello
  • O neno de Belém
  • O tesouro de Santa María
  • Frores dos campos gallegos
  • Misa nova
  • Pena fonda
  • Lembranzas da terra
  • Señales
  • Diante de vista de Tuy
  • Primaveira
  • Inverneiras
  • Inverno
  • Maxinando
  • Elogio a la lengua gallega

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.