Escolma de traballos

Escolma de traballos

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

VG. 52-1974

Data de publicación (11)

1974

Autores/as

Xoán Vicente Viqueira
Autor/a
Emilio González López
Editor/a literario/a

Resumo

Viqueira, formado no estudo nas universidades alemás e francesas, grande admirador da filosofía alemá, tiña unha visión universal da cultura e dentro dela do papel que lle correspondía a Galicia como creadora de formas particulares da cultura universal. Cría Viqueira que os pobos, e para el o galego era un pobo con propia personalidade, só crean formas universais de cultura cando expresan a verdadeira autenticidade da súa alma; e isto só poden facelo na súa lingua.

A súa idea da lingua galega era a dun filósofo e a dun poeta: como filósofo cría que a lingua vernácula era a mellor para expresar os misterios da alma galega, onde está a luz que lles trouxo Prometeo aos homes para facer deles semideuses; como poeta coidaba que esa lingua era a única capaz de expresar a fina sensibilidade artística galega.

Escolma de textos e introdución biográfica de Xoán Vicente Viqueira realizadas por Emilio González López co gallo do Día das Letras Galegas de 1974.

 

Contido

 • Prólogo
 • Xoán Vicente Viqueira (dados biográficos)
 • A nosa lingua
 • Divagaciós engebristas
 • O galego na escola
 • Nosos problemas educativos
 • Da renascencia lingüística
 • O meu lar
 • Longe
 • O meu castelo
 • Malenconía
 • Chegóu o outono

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.