A xeración do 16

A xeración do 16

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 1027-1977

Data de publicación (11)

1977

Autores/as

Ramón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Cabanillas
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Ramón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Cabanillas.

O solemne acto académico celebrouse o 16 de xuño de 1951 na sede da Real Academia Galega, no Pazo municipal da Coruña. O autor de Viveiro, promotor das Irmandades da Fala, refírese á xeración do 16 para se referir ao conxunto de activistas políticos e culturais desa etapa, incluíndo tamén os que anos despois Carballo Calero deu en chamar Grupo Nós e mais os membros do Seminario de Estudos Galegos.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.