O sentimento liberal na Galiza

O sentimento liberal na Galiza

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

Número de depósito legal (17)

C. 337-1977

Data de publicación (11)

1977

Autores/as

Antón Villar Ponte
Autor/a
Ramón Otero Pedrayo
Autor/a

Resumo

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Antón Villar Ponte e resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo.

O solemne acto académico celebrouse o 20 de xullo de 1934 no Salón de Actos do Pazo municipal da Coruña. Na súa alocución, Antón Villar Ponte fai un percorrido pola historia de Galicia para deterse na pegada que no século XIX tivo a ideoloxía liberal nos movementos sociais e culturais do país.

Este volume foi publicado en 1977, ano en que se dedicou a Antón Villar Ponte o Día das Letras Galegas. Vai acompañado dun limiar de Sebastián Martínez-Risco, que inclúe o poema que Aquilino Iglesia Alvariño dedicara ao autor de Viveiro.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.