Escolma de textos

Escolma de textos

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-233-1

Número de depósito legal (17)

VG. 110-1981

Data de publicación (11)

1981

Autores/as

Vicente Risco
Autor/a
Francisco Fernández del Riego
Editor/a literario/a

Resumo

Vicente Risco labrou unha personalidade orixinal e baril no eido da cultura. A obra que o escritor foi realizando ao longo da súa vida tivo sempre o latexo directo do tempo e das ideas, que el vivira cobizosamente. Podería dicirse, quizais, que as disciplinas históricas e mais as pedagóxicas encamiñaron a súa vontade intelectual. Pero fóra do labor de pescuda e de ensaio, figuran tamén no seu haber sensibles logros de creación literaria.

Escolma de textos e introdución biográfica de Vicente Risco realizadas por Francisco Fernández del Riego co gallo do Día das Letras Galegas de 1981.

 

Contido:
- Vicente Risco: a súa figura e a súa obra
- Bibliografía sumaria
- O pelegrino
- Ensaios e crónicas

 • A Atlántida
 • O mandiño
 • As viaxes de a pé
 • O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura
 • O Precursor
 • Xogadores de cartas
 • A ideoloxía do nacionalismo posta en esquema
 • Bonn
 • Pra a autocrítica dunha xeración
 • O alén
 • A xente de Galicia

- Prosa narrativa

 • Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros
 • O lobo da xente
 • A trabe de ouro e a trabe de alquitrán
 • A Coutada
 • O médico de Abrantes
 • Meixelas de rosa
 • A velliña vella. Principio dunha historia
 • O porco de pé
 • O señor feudal

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.