Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra: escolma de textos

Ramón Otero Pedrayo. Vida e obra

Descargas

Categorías

Detalles sobre esta monografía

Formato (01)

Edición impresa

ISBN-10 (02)

84-600-5366-0

Número de depósito legal (17)

VG. 131-1988

Data de publicación (11)

1988

Autores/as

Ramón Otero Pedrayo
Autor/a
Carlos Casares
Editor/a literario/a

Resumo

A obra que ten nas mans ofrece unha escolma da produción como articulista, ensaísta, narrador, dramaturgo e poeta de Ramón Otero Pedrayo, autor dunha vastísima obra, a máis voluminosa que ningún outro escritor galego teña feito ata agora, que non se pode desligar do compromiso que adquirira en 1918, cando empezara a participar activamente no movemento político e cultural iniciado polas Irmandades da Fala. Con moi raras excepcións, toda ela versa sobre Galicia. Como narrador é un dos fundadores da moderna prosa galega, podéndose dicir que o papel que respecto da lírica desempeñaron os poetas no século XIX, dun xeito especial Rosalía, Pondal e Curros, é o que a el lle corresponde no século XX no campo da épica.

Escolma de textos e introdución biográfica de Ramón Otero Pedrayo realizadas por Carlos Casares co gallo do Día das Letras Galegas de 1988.

 

Contido:

 • Introducción
  • Vida e obra de Otero Pedrayo
 • Escolma
  1. Artículos
   • A terra prometida
   • A masa neutra e indiferente
   • Saudade
   • Vidas
   • A chegada da mestriña nova
   • Pobre reló calado
   • Sonata docemente sentimental
  2. Ensaios
   • Encol da aldea
   • O estilo da paisaxe
   • Lembranza de Goethe
  3. Narracións
   • Pantelas, home libre
   • O fidalgo
   • A revolta de Casdenón
  4. Teatro
   • A estadea
   • O borracho
   • As bodas do portugués
  5. Poemas
   • Domingo de outono
   • Nouturnio
   • O quinqué de petrolio
   • Pan galego
   • O xamón
   • Ao lonxe
   • O camiño vello de pousada
   • O corazón na man
   • A casa soia
   • Noite compostelán

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.