Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Guillermo Rojo
Director/a
Mauro A. Fernández Rodríguez
Coordinador/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-87987-03-6
Número de depósito legal (17)
VG. 311-1994
Data de publicación (01)
1994