Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal

Xosé Ramón Pena
Autor/a
Manuel Forcadela
Autor/a

Sinopse

Nun texto tantas veces corrixido, concibido, refeito, asoma sobre todo, unha palabra: dúbida. Efectivamente, Os Eoas pertencería a ese tipo de obras que non afirman senón que preguntan.

Aqueles lectores e críticos tentados a ver na obra de Pondal, e máis concretamente nesta que hoxe estudamos, a plasmación dunha serie de solucións aos problemas da Galicia contemporánea encontraranse con que esta é sobre todo, tal e como agora mesmo nola encontramos, a descrición daqueles temas sobre os que o poeta oscila ao longo da súa biografía, con opinións alternativas, e para os que en moitos casos non consegue encontrar unha solución.

Cuberta para Estudos sobre Os Eoas de Eduardo Pondal
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-10 (02)
84-7824-478-6
Número de depósito legal (17)
C. 2825-2005
Data de publicación (01)
2005