Algunhas tarefas da lexicografía galega actual

Manuel González González
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Manuel González González.

O solemne acto académico no que foi lido o discurso recolleito no presente volume celebrouse o día 7 de febreiro de 1992 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

A presente edición elaborouse a partir do mecanoscrito orixinal custodiado no Arquivo da Real Academia Galega.

Cuberta para Algunhas tarefas da lexicografía galega actual

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición dixital
Data de publicación (01)
2005