Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia

Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega
Autor/a
Manuel González González
Director/a
Modesto A. Rodríguez Neira
Coordinador/a
Arturo X. Pereiro Rozas
Coordinador/a

Sinopse

Cuberta para Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume III: actitudes lingüísticas en Galicia

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-49-6 (v.III)
Número de depósito legal (17)
C. 3204-2011
Data de publicación (01)
2011