Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI

Xosé Luís Regueira
Autor/a
Manuel González González
Autor/a

Sinopse

Discurso lido no acto da súa recepción polo ilustrísimo señor don Xosé Luís Regueira Fernández e resposta do excelentísimo señor don Manuel González González.

O solemne acto académico no que foron lidos os dous discursos recolleitos no presente volume celebrouse o 2 de xuño de 2012 no Salón de Actos da Real Academia Galega.

Cuberta para Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI
Categorías

Detalles sobre este monográfico

Formato (03)
Edición impresa
ISBN-13 (15)
978-84-87987-82-3
Número de depósito legal (17)
VG. 372-2012
Data de publicación (01)
2012